Uppdrag åt försäkringsbolag

uppdrag åt försäkr

Jag utför uppdrag åt försäkringsbolag och privatpersoner där man vill återskapa en textil som t.ex. blivit skadad.

Antependiet till Vittsjö, vilket kan ses här till höger är ett sådant exempel. Det hade blivit brandskadat i ena sidan. Uppdraget var att väva och brodera så likt orginalet som möjligt. Ett annat uppdrag var att återskapa ett utslitet möbeltyg.